עלויות - חתונות

מאחר ורבנים רפורמים אינם מקבלים שכר מהמדינה, אנו מבקשים תשלום עבור עריכת חופות. העלויות לטקס חופה הן:

1,500 ₪ (כולל מע”מ) + הוצאות נסיעה לזוגות הגרים בארץ. התעריף נקבע על ידי מועצת הרבנים המתקדמים בישראל.

500 $ (דולר ארה”ב) לזוגות הבאים מחו”ל.

אצל הרב טישקוף, אין צורך במקדמה. ניתן לשלם ביום האירוע.